Câu chuyện thành công
KIPOS là giải pháp phần mềm quản lý thư viện toàn diện 3 trong 1, đáp ứng toàn diện yêu cầu của các thư viện lớn ngày nay!

     KIPOS (Knowledge Information Portal Solution) giúp các thư viện quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng, không quan trọng nó thuộc định dạng nào từ các dạng tài liệu truyền thống cho đến các loại tài liệu số. Trong khi các chức năng tự động hoá của thư viện cho phép quản lý hiệu quả các tài liệu truyền thống thông qua quy trình nghiệp vụ thông suốt và khả năng tích hợp với các thiết bị hiện đại nhất, thì thư viện số thực hiện bảo trì, quản lý và chuyển giao các bộ sưu tập số tới độc giả một cách dễ dàng qua giao diện Web. Ngoài ra, giải pháp cổng thông tin điện tử xây dựng một môi trường kết nối và cung cấp các dịch vụ bổ trợ tối đa cho hoạt động của thư viện cũng như độc giả.

Đại học Nguyễn Tất Thành ứng dụng phần mềm quản lý thư viện KIPOS

"Tôi đến công tác tại thư viện khi KIPOS đã triển khai được một thời gian. Sau đó, các yêu cầu của chính tôi cho việc tích hợp xác thực người dùng và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên khoá học, yêu cầu về dữ liệu báo cáo hỗ trợ công tác đào tạo và kiểm định chất lượng đại học đã được nhà cung cấp hoàn thành. Tôi cho rằng, lựa chọn KIPOS là một quyết định đúng đắn vì ngoài các chức năng nghiệp vụ đầy đủ, KIPOS cung cấp rất nhiều tiện ích cho thư viện và bạn đọc."

Bà Trần Thị Thuý Kiều

Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Đại học Hà Nội triển khai phần mềm quản lý thư viện trường học KIPOS

"Chúng tôi đã dành hàng năm để đánh giá các hệ thống khác nhau. KIPOS đáp ứng nhiều tiêu chí của chúng tôi hơn so với các giải pháp đã được xem xét. Khả năng tìm kiếm đa ngôn ngữ, quản lý tài nguyên số đa phương tiện, tích hợp thiết bị mượn trả tự động và hệ thống các báo cáo thông minh là những gì thực sự vượt trội. KIPOS đặc biệt đem đến sự thuận tiện, chúng tôi chỉ cần dùng một phần mềm cho mọi hoạt động nghiệp vụ, không cần phải mô tả thư mục nhiều lần cho một tài liệu có nhiều định dạng, dữ liệu của chúng tôi được OCLC chấp nhận, các báo cáo tình hình sử dụng tài liệu của bạn đọc đầy đủ và toàn diện, đây là một hệ thống thực sự tuyệt vời."

Bà Lê Thành Huế

Giám đốc Thư viện

Trường Đại học Hà Nội

 


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.