Hướng dẫn thiết kế mẫu in ấn trong phần mềm KIPOS
Giới thiệu về in, ấn trong thư viện và hướng dẫn các bước đơn giản để thiết kế các mẫu nhãn mã vạch và Barcode.

1.     Giới thiệu chung

 

Trong hoạt động thư viện, thông thường sẽ có hai loại nhãn hỗ trợ cán bộ trong việc lưu thông, tìm kiếm, sắp xếp cũng như kiểm kê tài liệu gồm nhãn mã vạch và nhãn gáy.

Nhãn mã vạch bao gồm một dãy sọc bên trên, chữ và số bên dưới và được dán ở bìa trước của tài liệu. Đối với sách mới, thư viện chỉ cần sinh cho mỗi cuốn sách một mã vạch (barcode), mã vạch này chính là số đăng ký cá biệt của mỗi cuốn sách. Nhãn mã vạch giúp nhận diện, quản lý mượn/ trả cũng như kiểm kê sách trong thư viện.

       Nhãn gáy thường được dán ở gáy của cuốn sách, bao gồm các thông tin như chỉ số phân loại, chỉ số cutter, vị trí kho, năm xuất bản… Nhãn gáy phục vụ cho việc sắp xếp, tìm kiếm tài liệu trong kho giá một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Để hỗ trợ cho hoạt động này, KIPOS cho phép thư viện dễ dàng thiết kế mẫu in mã vạch và nhãn gáy sách. Người dùng có thể tùy chỉnh bố cục và nội dung của mẫu in sao cho phù hợp với nhu cầu của từng thư viện. Hệ thống sẽ cung cấp cho mỗi tài liệu một mã Barcode, nhãn gáy sách duy nhất và không bao giờ có sự trùng lặp.

2.     Thiết kế nhãn mã vạch

Để thực hiện chức năng thiết kế nhãn mã vạch cho tài tiệu, người dùng cần đăng nhập vào KiposClient, chọn trình đơn Công cụ => Thiết kế mẫu in ấn.

Kích chọn Open select template => Mẫu in nhãn mã vạch đầu mục => Chấp nhận

Tiếp đó, ta cài đặt các thuộc tính trong phần Properties:

Printer: Chọn máy in dùng để in nhãn

Papper kind: Khổ giấy in nhãn

Landscape: Dùng để xoay ngang hay dọc nhãn

Margins: Căn lề cho khổ giấy

LayoutStyle: Bố cục sắp xếp, trình bày các nhãn. Chọn Flow layout để các nhãn sắp xếp tuần tự theo khổ giấy

Mở rộng mục Containers, kéo mục Iteminfo sang màn hình thiết kế bên phải để có được khung cho thiết kế nhãn. Nhấp chuột phải vào khung vừa tạo, chỉnh kích thước bằng cách nhập số liệu kích thước chiều ngang (Width) và dọc (Height) của nhãn mã vạch.

Lưu ý: Kích thước cho nhãn khi thiết kế được tính bằng inch, người tạo cần quy đổi sang inch trước khi nhập kích thước cho nhãn.

Khi tạo được khung nhãn mã vạch, tiến hành thiết kế nội dung cho nhãn, thông thường gồm tên cơ quan, trung tâm thông tin thư viện và mã vạch.

Kéo mục Text lable vào khung nhãn mã vạch, điều chỉnh kích thước phù hợp, điền tên cơ quan, trung tâm thư viện vào phần Text bên phải màn hình, chỉnh font và cỡ chữ.

Để tạo mã vạch, lần lượt kéo mục Barcode_Image (dãy sọc) và Barcode_Text (số đăng ký cá biệt) sang khung nhãn mã vạch và điều chỉnh kích thước cho hợp lý.

Nhấn Lưu  để hoàn thành.

 

3.     Thiết kế nhãn gáy

Tương tự như nhãn mã vạch, cán bộ thư viện đăng nhập vào KiposClient, chọn trình đơn Công cụ => Thiết kế mẫu in ấn => Open select template => Mẫu in nhãn đầu mục => Chấp nhận.

Kéo mục Iteminfo sang màn hình thiết kế, nhấp chuột phải vào khung vừa tạo, chỉnh kích thước bằng cách nhập số liệu kích thước chiều ngang (Width) và dọc (Height) của nhãn gáy.

Kéo Text lable và nhập thông tin cho tên thư viện, chỉnh kích cỡ và kiểu chữ. Lần lượt kéo các mục chứa thông tin cần thiết trên nhãn như số DDC, cutter, năm xuất bản của tài liệu, số ĐKCB,…

Điều chỉnh kích thước khung và cỡ chữ cho phù hợp sau đó nhấn Lưu 

 


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.