KIPOS Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý cây chuyên đề thư mục
Hướng dẫn tạo chuyên đề thư mục tài liệu theo chủ đề thư viện trường học

Cây chuyên đề thư mục được tạo ra để chọn lọc và phản ánh các tài liệu có chung một đề tài, chủ đề, một vấn đề nhất định. Cây thư mục chuyên đề có tính linh hoạt và năng động đáp ứng nhu cầu người dùng trong từng thời kỳ nhất định. Ví dụ: chuyên đề sách về Cách mạng, Chuyên đề tài liệu theo Khoa/Ngành,… Thư mục chuyên đề có thể được tạo lập cho các đối tượng nhất định hoặc là phổ cập cho bạn đọc rộng rãi.

Xem thêm các hướng dẫn tính năng khác tại: TẠI ĐÂY


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.