KIPOS Hỗ trợ Thư viện và Nhà trường trong vấn đề Kiểm định chất lượng
Phần mềm thư viện ; Chuyển đổi số ; Phần mềm thư viện trường học

Cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 đang tạo ra nhiều cơ hội lớn cho ngành thư viện đổi mới và tiến vào kỷ nguyên số. Tuy nhiên, ngành thư viện cũng đứng trước những thách thức không nhỏ về vấn đề Chuyển đổi số, vấn đề Bản quyền tài liệu số... Bên cạnh đó Thư viện các Trường Đại học, Cao đẳng cũng đang gặp nhièu khó khăn trong việc Kiểm định chất lượng.


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.