KIPOS | Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm toàn cầu qua giao thức Z39.50

Tìm kiếm qua giao thức Z39.50 không còn xa lạ với các thư viện, cũng như trong thời đại hoà nhập, chuyển đổi số như hiện nay. Tìm kiếm qua Z39.50 giúp các thư viện chia sẻ nguồn dữ liệu với nhau, tạo dựng môi trường đồng nhất, chất lượng về mặt chuyên môn và lan toả các giá trị tri thức.

Hy vọng video sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình làm việc cùng KIPOS - Giải pháp phần mềm quản lý thư viện tổng thể!


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.