MENUBAR DROPDOWN LOC STYLE 

Thư viện trường Đại học Vinh
Ngày 03/2019 Đài truyền hình Việt Nam VTV đã có buổi phỏng vấn tìm hiểu giới thiệu Thư viện trường Đại học Vinh.
Khóa tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thư viện KIPOS tại Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ ngày 09/12/2014 đến ngày 12/12/2014, công ty CP phần mềm quản lý Hiện Đại đã tổ chức “Khóa tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thư viện KIPOS” tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Viện Đại học Mở Hà Nội.
             1 of 1         
PHOTO HORIZONTAL SCROLLER STYLE 

Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.